Teenuseid, mida ettevõte osutab, on kahte liiki:

 1. matuse- ja tavanditeenus, kalmistute korrashoid

Teenuse osutamise asukoht on Raasikul asuvad Harju-Jaani uus ja vana kalmistu.

2.   haljastusteenus – niitmine, trimmerdamine, hooldustööd

 Matuseteenuse osutamine seisneb peamiselt järgnevas:

 • haua kaevamine kirstule, urnile;

 • hauaplatsi ettevalmistamine, haua kinniajamine;

 • kuuseokstega haua vooderdamine, kalmu katmine;

 • prügi koristamine ja äravedu;

 • lehtede riisumine, lume koristamine

Hooldusteenused kalmistul:

 • hauaplatside hooldus;

 • äärekivide paigaldus;

 • hauaplatsi katmine liivaga, mullaga;

 • hauaplatsi liiva vahetus;

 • hauarajatiste puhastamine;

 • teede korrashoid;

 • hekkide pügamine;

 • ohtlike puude mahavõtmine